Vi bygger nyt i Aalborg Øst

ByggepladsenFlere ældre. Flere kronikere. Flere borgere med psykiske lidelser. Komplekse diagnoser og intensive ambulante forløb udfordrer fremtidens sundhedsvæsen. En fremtid som har været med til at tegne linjerne for det nye hospitalsbyggeri.

Visionen for byggeriet er at give et løft til det nordjyske sundhedsvæsen - og forbedre muligheden for fortsat at skabe sammenhængende og sikre patientforløb.

Byggeriet skal matche fremtidens behov for at møde patienten på nye måder med respekt for patientens tid - og på tværs af specialer, matrikler, sektorer og almen praksis. Dermed er byggeriet en løftestang for nye arbejdsgange, faglige fællesskaber og forskning helt tæt på patienten. 

Selvkørende transportvogne, elektronisk sporing af udstyr og materiel og digitale platforme er eksempler på teknologiske løsninger i det nye byggeri.

 

Det nye Universitetshospital er på 170.000 m2 inkl. Servicehus på 20.000 m2

+ Psykiatri på i alt 26.000 m2
+ Steno Diabetes Center på i alt ca. 8.000 m2

Servicehuset fungerer som arbejdssted for de ikke kliniske servicefunktioner - og er koblet til hospitalet via en 300 meter lang underjordisk tunnel.

 

 

Byggeriet fra oven - juni 2022

Live-streaming