Find vej

Kortforklaring

  • Fra Nord/Universitetsboulevarden kører du via ind på Hadsund Landevej og cirka 500 meter mod syd. Herefter drejer du til højre i første lyskryds og kører ind ad port D. Indenfor port D drejer du til venstre, følger vejen og kører til den sydlige del af den asfalterede parkeringsplads. Her står to flagstænger med regionsflag, hvorfra der er gangstier med adgang til Hospitalsbyen 20.
  • Fra Syd/Egnsplanvej kører du cirka 1 kilometer meter mod nord ad Hadsund Landevej. Hvorefter du drejer til venstre i andet lyskryds og kører ind ad port D. Indenfor port D, drejer du til venstre, følger vejen og kører til den sydlige del af den asfalterede parkeringsplads. Her står to flagstænger med regionsflag, hvorfra der er gangstier med adgang til Hospitalsbyen 20.
  • Byg Hospitalsbyen har kontorer i stueetagen og Byg og Ejendomme har til huse på 1.sal i de lysegrå pavilloner lige syd for Servicehuset. Indgang ligger mod øst. Pavillonernes mødelokaler ligger til venstre, når du går ind i huset.
  • Byggeledelse har lokaler i den vestlige del af pavillonerne. Der er adgang fra parkeringsplads via udvendig gangvej på den sydlige side af de lysegrå pavilloner. Byggeledelsens lokaler ligger til højre/vest for glasgangen.
  • Fra Vest/Selma Lagerløfs Vej (lige over for NOVIs gule bygninger) er der adgang for gående og cyklister via grussti på Postgaardsvej (vejen ligger mellem byggeriet til SUND og parkeringspladser på østlige side af Selma Lagerløfs Vej). Følg hegnet og gå/cykel mod øst til port H. Porten er låst, så ring til din kontaktperson, så henter vi dig.
  • For leverancer til Byg Hospitalsbyen og Byg og Ejendomme er der adgang fra Hadsund Landevej via port D. Postkasse står ved de to flagstænger. Pakker leveres fra parkeringsplads via indgang i de lysegrå pavilloner.

Adresse: Hospitalsbyen 20 - 9260 Gistrup