Find vej

Kortforklaring

  • Fra Nord/Universitetsboulevarden kører du via ind på Hadsund Landevej og cirka 500 meter mod syd. Herefter drejer du til højre i første lyskryds og kører ind ad port D. Indenfor port D drejer du til venstre, følger vejen og kører til den sydlige del af den asfalterede parkeringsplads. Her står to flagstænger med regionsflag, hvorfra der er gangstier med adgang til Projektafdeling og Byggeledelses pavilloner.
  • Fra Syd/Egnsplanvej kører du cirka 1 kilometer meter mod nord ad Hadsund Landevej. Hvorefter du drejer til venstre i andet lyskryds og kører ind ad port D. Indenfor port D, drejer du til venstre, følger vejen og kører til den sydlige del af den asfalterede parkeringsplads. Her står to flagstænger med regionsflag, hvorfra der er gangstier med adgang til Projektafdeling og Byggeledelses pavilloner.
  • Projektafdelingen/Bygherre har til huse i de lysegrå pavilloner lige syd for Servicehuset. Indgang ligger mod øst. Projektafdelingens mødelokaler ligger til venstre, når du går ind i huset.
  • Byggeledelse har lokaler i den vestlige del af pavillonerne. Der er adgang fra parkeringsplads via udvendig gangvej på nordlige side af de lysegrå pavilloner. Byggeledelsens lokaler ligger til højre/vest for glasgangen.
  • Fra Vest/Selma Lagerløfs Vej (lige over for NOVIs gule bygninger) er der adgang for gående og cyklister via grussti på Postgaardsvej (vejen ligger mellem byggeriet til SUND og parkeringspladser på østlige side af Selma Lagerløfs Vej). Følg hegnet og gå/cykel mod øst til port H. Porten er låst, så ring til Projektafdelingen 9764 8100 eller din kontaktperson, så henter vi dig.
  • For leverancer til bygherre/Projektafdelingen er der adgang fra Hadsund Landevej via port D. Postkasse står ved de to flagstænger. Pakker leveres fra parkeringsplads til Projektafdelingen via indgang til de lysegrå pavilloner.

Adresse: Hospitalsbyen 1 - 9260 Gistrup