Landskab og plusbus

Landskabsprojektet omfatter veje, parkerings- og forpladser samt øvrige landskabsarbejder, der er tilknyttet Hospitalsbyen. Projektet er delt op i flere delprojekter og etaper