Anlægsprojekterne i Hospitalsbyen

I Hospitalsbyen bygger Region Nordjylland et større antal anlægsprojekter og her på siden kan du få overblikket over alle projekterne

Nyt Aalborg Universitetshospital bygges i den østlige del af Aalborg tæt på de store vejnet og relevante uddannelsesinstitutioner som Aalborg Universitet og UCN Sundhed.

Psykiatrihuset vil blive det store samlingspunkt for flere af Psykiatriens tilbud, og placeres lige syd for det nye universitetshospital. Steno Diabetes Center Nordjylland er bygget tæt på universitetshospitalets Ambulatoriehus. Parkeringshus med 600 pladser er etableret og ibrugtages samtidig med Steno Diabetes Center Nordjylland medio 2024. Herudover er der flere byggerier i gang i Hospitalsbyen.

I de kommende år er der også flere byggerier på vej i Hospitalsbyen. Det drejer sig om et patienthotel, en nordlig udbygning til ambulatoriefaciliteter, et Tryg Familiehus, ny stråleterapi m.fl.

Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) har nybyggede faciliteter lige op til universitetshospitalets Forskningshus, og der var opstart med studerende i februar 2023.