Psykiatrien

Psykiatrien kommer til at ligge dør om dør med somatikken, og bliver placeret længst mod syd i Hospitalsbyen