Nødstrømsanlæg

Hospitalsbyen har sit eget nødstrømforsyningsanlæg, der sikrer, at hospitalet i tilfælde af den normale elforsyning skulle svigte, vil kunne genere en uafbrudt strømforsyning til de kritiske kliniske funktioner og livsvigtigt apparatur som for eksempel respiratorer og udstyr til hjertemonitorering