Rensningsanlæg

Et lokalt rensningsanlæg i Hospitalsbyen skal rense hospitalsspildevand, da det indeholder lægemiddelrester