Regeringen siger ja til Nyt Aalborg Universitetshospital

Region Nordjylland har nu fået Regeringens endelige tilsagn om 4,1 mia. kr. til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital.
Regeringen har dermed fulgt Ekspertpanelets indstilling fra januar 2012 om, at Region Nordjylland får statslig medfinansiering fra Kvalitetsfonden til det nye universitetshospital.

- Det er godt, at vi nu har fået det endelig svar fra Regeringen. Vi har netop afsluttet første runde af projektkonkurrencen, så det er et godt tidspunkt, at vi får finansieringen på plads. Så kan vi med ro i sindet arbejde videre med de to projekter, der er gået videre til anden runde i konkurrencen, fortæller regionsrådsformand Ulla Astman.

Anden runde er en forhandlingsrunde med de to konsortier, Curavita og Indigo, der er gået videre i konkurrencen. Forhandlingen foregår i foråret, og her får konsortierne mulighed for at forbedre deres forslag indenfor arkitektur, funktionalitet og økonomi. Regionen forventer at kunne udpege ét vinderprojekt før sommerferien.

Byggeri og strukturplan

Region Nordjylland har fået penge til at bygge et hospitalskompleks
på 134.500 m2 i Aalborg Øst. Projektet indebærer en samling af de fleste af funktionerne fra Aalborg Sygehus Nord og Syd. De nyeste bygninger på Aalborg Sygehus Syd skal dog fortsat bruges en årrække, idet der blandt andet skal være ambulante funktioner i Medicinerhuset og Onkologibygningen.

I projektet om det nye hospital indgår også forslag til en strukturplan for det samlede konkurrenceområde på 92 ha. Planen skal blandt andet indeholde forslag til placering af andre sygehusfunktioner som psykiatri, depot og sygehusapotek.

Derudover omfatter projektet også forslag til et universitetsbyggeri til Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som kan sammenbygges med hospitalet.

Fakta

Den tidligere Regering afsatte en samlet ramme på 41 mia. kr. inklusiv regionernes andel i en kvalitetsfond til investeringer i ny og forbedret sygehusstruktur i Danmark.

Kontaktpersoner

Ulla Astman, regionsrådsformand
Tlf. 3023 6454

Niels Uhrenfeldt, projektchef
Tlf. 2280 8890
Udsendt af: AC-fuldmægtig Anette Leth
tlf. 9635 1155, mail: a.leth@rn.dk

Opdateret