Regionen tager 1. spadestik til det nye Specialbørnehjem i Nørresundby

Torsdag den 15. marts tager regionrådsformand Ulla Astman det 1. spadestik til det nye Specialbørnehjem i Nørresundby.
Specialbørnehjemmet får plads til i alt 16 børn mellem 0-18 år. Pladserne skal erstatte det midlertidige lejede tilbud på Nordens Allé i Brønderslev, der er utidssvarende indrettet i forhold til målgruppen.

Specialbørnehjem er et døgntilbud til børn og unge

Specialbørnehjemmene er et døgntilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Specialbørnehjemmene har en række afdelinger i henholdsvis Støvring, Brønderslev og Aars.

I samarbejde med de nordjyske kommuner har regionen udarbejdet en udviklingsstrategi for Specialbørnehjemmene i Region Nordjylland.

Eget værelse og sansehaver

Det nye byggeri indrettes med 4 grupper, hver med plads til fire børn. Børnene får eget værelse, og der bliver etableret spise- og opholdsstue i hver beboergruppe samt fælles aktivitets- og fysioterapirum. Byggeriets ydre form danner rammen om forskellige aktiviteter, såsom sansehaver, legepladser, fodboldbane, bålplads, kørestols- og cykelveje.

Byggeriet forventes afsluttet i foråret 2013.

Yderlige informationer

Arrangementet holdes torsdag den 15. marts kl. 14.00 på Studievej 17 i Nørresundby. Regionrådsformand Ulla Astman deltager i arrangementet.

Pressen er velkommen til at deltage i arrangementet.

Forstander Pia Kornø
Tlf. 96 33 69 02

Opdateret