Invitation til borgermøde om det nye universitetshospital og lokalplan for området

Mandag den 21. januar holder Aalborg Kommune og Region Nordjylland et borgermøde, hvor der orienteres om universitetshospitalet og lokalplanen for området, hvor det skal bygges.
Region Nordjylland orienterer på mødet om planerne for byggeriet af det nye universitetshospital, og Aalborg Kommune orienterer om lokalplanen, og universitetshospitalets betydning for de øvrige planer for lokalområdet.

Mødet holdes i Sundheds- og Kvarterhuset i Aalborg Øst.

Yderligere informationer


Lokalplanarbejdet

Lokalplanen har været behandlet på byrådsmødet den 10. december 2012, og borgerne har mulighed for at komme med indsigelser indtil den 25. februar 2013. Herefter skal lokalplanen 2. behandles af Byrådet den 8. april 2013.

Mødet holdes i
Sundheds- og Kvarterhuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst
Lokale 4a/b kl. 19.00.

Læse mere om det nye universitetshospital på www.nau.rn.dk

Kontaktpersoner

Mariann Nørgaard, rådmand
Tlf. 99 31 21 00

 

Opdateret