Byggeledelse valgt til Nyt Aalborg Universitetshospital

Rådgiverfirmaet Niras er valgt som byggeledelse for Nyt Aalborg Universitetshospital.
Byggeledelsen får til opgave at styre tid, økonomi, kvalitet og arbejdsmiljø i byggeriets udførelsesfase. Byggeledelsens ydelser vil hovedsagligt skulle leveres i perioden 2015-2020.

Der vil dog allerede i 2013 være ydelser, som byggeledelsen skal præstere i forbindelse med projektering og udarbejdelse af udbudsstrategi/-tidsplan m.v.

Derudover får byggeledelsen også opgaver i relation til byggemodning af grunden, hvor det nye hospital skal bygges.

Yderligere informationer

Regionsrådet har i februar 2013 godkendt en anlægsbevilling til antagelse af byggeledelse.

Opdateret