Undersøgelser på området til det nye universitetshospital

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Region Nordjylland har nu de sidste tilladelser fra lodsejerne på plads og kan dermed gå i gang med at undersøge de fysiske forhold i området, hvor det nye universitetshospital skal bygges.
Regionen skal have kortlagt det nye hospitalsområdes fysiske struktur. Der skal blandt andet foretages en landskabsanalyse og en fastlægges af højdeforholdene på grunden. 

Derudover har der været et udbud med Geotekniske undersøgelser, og COWI er valgt til at udføre undersøgelserne. De Geotekniske undersøgelser angiver jordens bæreevne og omfatter bl.a. boringer, laboratorieprøver, geologisk vurdering og klassifikation. Der foretages endvidere forureningsundersøgelser i området. 

Undersøgelserne skal være færdige inden arbejdet med at byggemodne området kan begynde i efteråret 2013. Regionen forventer, at undersøgelserne de fysiske forhold i området går i gang omkring den 1. maj 2013.

Opdateret