Første spadestik til Nyt Aalborg Universitetshospital

Første spadestik til nordjydernes nye universitetshospital i Aalborg tages 18. oktober.

Nyt Aalborg Universitetshospital vil blive omdrejningspunktet i det nordjyske hospitalshusvæsen. Det kommer til at rumme både basisbehandling, den højt specialiserede behandling i regionen og nogle helt moderne forskningsfaciliteter.

Universitetshospitalet bliver bygget i den sydøstlige del af Aalborg og vil fylde, hvad der svarer til cirka 20 fodboldbaner (135.000 m2). Byggeriet skal stå klar til indvielse i 2020 og erstatter en stor del af det eksisterende Aalborg Universitetshospital, som er placeret i Aalborg midtby.

- Det første spadestik markerer, at vi inden for nogle år vil stå med et nyt universitetshospital, som positivt skal præge både patientbehandling, forskning og udvikling i Region Nordjylland, siger Ulla Astman (S), regionsrådsformand.

1. spadestik tages fredag den 18. oktober.

Se tegninger af det nye hospital.

Baggrund

Regionsrådet vedtog tilbage i 2007, at Aalborg Universitetshospital skulle samles på en matrikel. I marts 2012 gav regeringen endeligt tilsagn på 4,1 mia. kr. til byggeri af et nyt universitetshospital. Medicinerhuset og Onkologien på Aalborg Universitetshospital, Syd vil dog fortsat skulle bruges en årrække.

Opdateret