Åbent hus på udgravningerne ved hospitalsgrunden i Aalborg Øst

Alle er velkomne til at kigge forbi lørdag 6. september, når Region Nordjylland og Nordjyllands Historiske Museum inviterer til åbent hus på udgravningerne ved hospitalsgrunden i Aalborg Øst, hvor Nyt Aalborg Universitetshospital skal bygges. Her kan publikum besøge udgravningerne og se nogle af de mange fund, arkæologerne har gjort samt besøge regionens stand og høre om hospitalsbyggeriet.

Byggepladsen til Nyt Aalborg Universitetshospital emmer af aktivitet i øjeblikket, hvor gravkøer er i gang med at afgrave omkring 400.000 m3 jord og kridt. Lørdag den 6. september kl. 10-15 er det muligt at besøge det hjørne af det nye hospitalsområde, hvor arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum er i gang med udgravninger. Samtidig vil Region Nordjylland have en informationsstand om det nye universitetshospital stillet op på stedet, og der er mulighed for at tale med og stille spørgsmål til repræsentanter fra regionen.

Afrensning af husgulv fra ældre jernalder. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

I forbindelse med det nye universitetshospital i Aalborg Øst afdækker arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum i øjeblikket dele af en 2000 år gammel landsby. Arbejdet blev påbegyndt i starten af april og gennem de seneste måneder har arkæologerne undersøgt velbevarede huse, hvor gulve, ildsteder og stenbrolagte gårdspladser er bevaret trods århundreders pløjning på stedet.

Den landsby, arkæologerne er ved at undersøge, kan dateres til ældre jernalder og har været i brug gennem nogle århundreder (250 f.Kr. – 100 e.Kr.).

Landsbyens langhuse har bestået af et træ-skelet med ydre vægge af græstørv, og efter en eller to generationer har det enkelte hus været nedslidt og faldefærdigt, hvorefter et nyt langhus er blevet opført delvist ovenpå den ældre tomt. Denne gradvise fornyelse af landsbyen har sikret, at affalds-lag med store mængder keramik og knogle er bevaret til i dag.

Det enkelte langhus har rummet en selvforsynende gårdsenhed, hvor familien har beboet den ene halvdel af langhuset, mens den anden halvdel har været forbeholdt gårdens dyr. Et særkende ved langhusene i Aalborg-området er anvendelsen af kridt som byggemateriale. De store mængder kridt har tillige bevirket, at selv 2000 år gamle knogler er velbevarede og vidner om dyreholdets sammensætning. Selv små fiskeben er bevarede og viser, at det omfattende kvæghold er blevet suppleret med fiskeri på Limfjorden.

Det er kun de dele af landsbyen, der berøres af det kommende hospitalsbyggeri, der skal udgraves. Den nordlige halvdel af jernalderlandsbyen vil således forblive urørt. Foruden landsbyens huse har bopladsen bestået af stenlagte veje, brønde og marker, og de omfattende arkæologiske udgravninger kan således belyse, hvorledes levevilkårene har været i en 2000 år gammel landsby.

Tid og sted:


Lørdag 6. september 2014 kl. 10-15, Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup.
Adgang i bil til parkeringspladsen i Hospitalsbyen 1 er fra Hadsundvej Landevej. Fodgængere henvises til slusen ved Postgårdsvej via Selma Lagerløfs Vej.
Husk gummistøvler – Tilmelding er ikke nødvendig.

Pressen kan for yderligere oplysninger kontakte arkæolog og udgravningsleder Niels Haue, Nordjyllands Historiske Museum på telefon 25 19 74 36 eller 74 31 74 36 eller kontorchef Poul Møller, Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland på telefon 50 92 44 65.

Opdateret