Hospitalsbyggeri havde ambassadørklasser på besøg

Onsdag 8. oktober var første gang, at ambassadørklasserne fra Tornhøjskolen i Aalborg, Sortebakkeskolen i Nørager og Skolegade Skole i Brønderslev besøgte byggepladsen for Nyt Aalborg Universitetshospital.

Omkring 70 børn fra 1-2. klassetrin havde fundet det fornuftige fodtøj frem, da de skulle besøge byggepladsen. Ved ankomsten var de klædt i alskens farver, men efter kort tid var de forvandlet til et gul-hvidt hav iklædt de reglementerede hjelme og sikkerhedsveste.

De tre skoleklasser fra Tornhøjskolen i Aalborg, Sortebakkeskolen i Nørager og Skolegade Skole i Brønderslev skal fungere som ambassadørklasser for byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital, der bliver hele Nordjyllands hospital.

Alternativ spørgetime

 Eleverne skal gennem deres skoletid løbende besøge byggeriet og se projektet rejse sig, mens de selv vokser op. Det fik de forklaret af regionsrådsformand Ulla Astman, som bød velkommen til skoleklasserne i servicebyens udstillingslokale.

- Når I kommer i de store klasser og skal til at tænke på, hvad I vil arbejde med som voksne, så er hospitalet ved at være færdigt. Nogle af jer vil måske komme til at arbejde på hospitalet som læger eller sygeplejersker, og andre af jer vil måske være med til at bygge videre på hospitalet, sagde Ulla Astman, der blev mødt med en byge af spørgsmål, mens hun fortalte om byggeriet.

Ulla Astman skulle både redegøre for de manglende underjordiske parkeringspladser, antallet af store maskiner, muligheden for arkæologers fund af dinosaurknogler, rengøringskvalitet i servicebyen og om alle medarbejdere havde efterårsferie. Desuden afleverede børnene tegninger, som ifølge regionsrådsformanden kunne give nye idéer til byggeriet.

Tilfredse elever og lærere

Efterfølgende besøgte klasserne på skift udkigsplatformen, kiggede på jordprøver og byggemodeller, inden turen gik ned til den arkæologiske udgravning, hvor medarbejdere fra Nordjyllands Historiske Museum viste rundt.

Malte Baade fra 1. klasse på Sortebakkeskolen var et af de børn, der havde haft en god dag på byggepladsen. Han synes blandt andet, det var spændende, da en af medarbejderne fra byggeriet fortalte og viste frem på udsigtsplatformen.

- Men det sjoveste var nok at gå i vandpytterne, lød det afslutningsvist.

Lærer på Tornhøjskolen, Jacob Højer Christensen, roste arrangementet, som havde været spændende for børnene.

- Vi taler om noget så abstrakt som et supersygehus, men når de nu har været her, gået på jorden og mærket den, så bliver det mere konkret for dem, og de får et ejerskab til det nye hospital. Vi har også i skolen talt om arkæologi, men det er noget andet selv at se arkæologerne, og nogle af børnene har selv været heldige at finde potteskår, fortalte Jacob Højer Christensen.

De kommende år er det planen, at klasserne separat skal besøge byggeriet en gang om året. Her vil skolerne og projektorganisationen Nyt Aalborg Universitetshospital inddrage byggeriet direkte i undervisningen i relevante fag.

Fakta om Nyt Aalborg Universitetshospital

  • Byggeriet koster 4,1 mia. kr.
  • Byggeperiode 2015-2020
  • Hospitalet bliver omkring 155.000 m2, hertil kommer en serviceby på 17.000 m2 med bl.a. køkken og sterilcentral
  • Hospitalet vil få de funktioner, der kendes fra Aalborg Universitetshospital i dag

Læs mere på www.nau.rn.dk 

Opdateret