Region Nordjylland påklager erstatning til lodsejere ved nyt hospitalsbyggeri

Taksationskommissionen har nu truffet afgørelse om erstatningen til de lodsejere, der har afstået arealer til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital. Region Nordjylland har besluttet at påklage afgørelsen.

Afgørelsen indebærer, at regionen skal betale et væsentligt højere beløb i forhold til det erstatningstilbud, regionen på baggrund af en ekstern rådgivers vurdering tidligere har fremsat overfor lodsejerne. 

- Vi har i dag behandlet sagen i Regionsrådet, som har besluttet at påklage sagen til Overtaksationskommissionen. Beslutningen sker med baggrund i vores eksterne rådgivers anbefaling samt størrelsen af den difference, som der her er tale om, siger regionsrådsformand Ulla Astman. 

Kommissionens afgørelse omfatter et areal på ca. 60 hektar, som indtil ekspropriationen, der fandt sted i august 2013, var ejet af 6 forskellige lodsejere. Samlet set betyder afgørelsen en mérudgift for Nyt Aalborg Universitetshospital på ca. 28 mio. kr. 

- De berørte lodsejere kan, mod at stille en bankgaranti, få udbetalt erstatninger i henhold til Taksationskommissionens afgørelse, selvom sagen påklages til Overtaksationskommissionen, fortæller Ulla Astman. 

Hvis regionen skal udbetale så stor en erstatning til lodsejerne, bliver det nødvendigt at kigge på projektets rammer både økonomisk og arealmæssigt. Og det kan komme til at gå ud over ikke patientnære områder som for eksempel produktionskøkkenet i servicebyen. 

- Jeg vil være utrolig ked af, hvis vi ikke får et produktionskøkken på det nye universitetshospital, da kost er vigtig for patienterne og deres behandling. Dette vil betyde, at vi kan blive nødt til at benytte det gamle produktionskøkken en årrække endnu, siger Ulla Astman. 

Fakta om Nyt Aalborg Universitetshospital

  • Byggeriet koster 4,1 mia. kr. 
  • Byggeperiode 2015-2020 
  • Hospitalet bliver omkring 155.000 m2, hertil kommer en serviceby med bl.a. sterilcentral og depot 
  • Hospitalet vil få de funktioner, der kendes fra Aalborg Universitetshospital i dag

Opdateret