Brugergrupper besøger det fremtidige psykiatribyggeri

Indenfor de seneste par år har flere brugergrupper med personale, patienter og pårørende fra retspsykiatri, intensive psykiatriske afdelinger og psykiatrisk skadestuefunktion arbejdet med krav til bygningsdesign i det nye psykiatribyggeri i Aalborg Øst. Grupperne har herudover også set på rum og gangforløb, opholdsarealer, indretning af sengestuer og haveanlæg mv.

I december har arbejdsgrupperne besøgt Hospitalsbyen for at se en række resultater af deres og bygherres arbejde med det nye byggeri (PNAU).

Besøg i forskellige modeller

Under besøget blev brugergrupperne præsenteret for de fremtidige afsnit på PNAU i en 3D cave, hvor grupperne iført 3D briller blev vist rundt i en fuldt møbleret afdeling i størrelses forholdet 1:1. Grupperne besøgte også en mock up af en sengestue med tilhørende bad og toilet opbygget i fuld størrelse og med de valgte materialer.

På besøg i 3D caven med 3D briller på

Det er planen, at alle sengestuer skal være ens på det nye psykiatriske hospital. Det er derfor vigtigt, at sengestuen er et behageligt og hyggeligt rum for patienten at opholde sig i, og at den samtidig kan leve op til de mange krav om patientsikkerhed, personaleoverblik, arbejdsmiljø, æstetik mv.

 

Model af sengestue med indbyggede hylder og bred vindueskarm

Fremadrettet vil personale, patienter og pårørende også blive repræsenteret i det videre arbejde med PNAU. Det fremtidige arbejde vil blandt andet handle om tilrettelæggelse af arbejdsgange, patientflow mv.

Status på byggeriet

I foråret var der licitation på totalentreprisen på første etape af udflytning af Psykiatrien til Aalborg Øst. Her var det TL byg, som vandt opgaven med at bygge de cirka 11.000 m2 til blandt andet retspsykiatri, intensive psykiatriske afdelinger samt psykiatrisk skadestue.

Siden sommerferien 2017 er der tegnet videre på projektet, idet der både skal tilvejebringes projektmateriale til myndighedsbehandling og til selve udførelsen.

Efter planen påbegyndes byggeriet i løbet af foråret 2018. Byggeriet forventes færdigbygget i 2020, hvorefter der vil være en proces med udflytningen.

Der skal senere bygges mere til Psykiatrien i Aalborg Øst, så de øvrige sengeafdelinger og ambulatorier på Mølleparkvej og Brandesvej kan samles i moderne og tidssvarende rammer i Aalborg Øst.

Læs mere om Psykiatrien her

Opdateret