Fremtidens hospitaler byder på helende arkitektur

Danske Regioner og Utzon Center åbner døren til ny udstilling om arkitektur og smart design på de mange hospitaler, der bygges frem mod 2025. Udstillingen vises på Utzon Center i Aalborg fra den 2. februar til den 15. marts 2018. Udstillingen er produceret af Dansk Arkitektur Center, Danske Regioner og Utzon Center.

 

Frem mod 2025 bliver de danske hospitaler bygget, ombygget og gentænkt. Visionen er at sætte mennesket i centrum og skabe de mest optimale rammer for patienter, pårørende og personale. Det sker blandt andet ved at indtænke helende arkitektur som en central del af helbredelsesprocessen.

I alt bygges og ombygges der 43 steder i landet, hvor innovation og nye løsninger er i højsædet. Dét ser udstillingen ”Fremtidens hospitaler – Helende arkitektur” nærmere på, når borgere, sundhedspersonale og andre interesserede nu inviteres til en forsmag på fremtidens sundhedsvæsen.

Med mennesket i centrum

Kunst, indretning og lys kan have betydning for patienters velbefindende. Forskere fra Københavns Universitet har for eksempel peget på, at psykiatriske patienter med depression bliver udskrevet efter kortere tid end andre, hvis de får rigeligt med dagslys. Det er blandt andet det, som Danske Regioner, Dansk Arkitektur Center og Utzon Center ønsker at sætte fokus på med udstillingen.

”Vi mener, at god arkitektur skaber grundlaget for det gode liv. Derfor er det naturligvis vigtigt, at den gode arkitektur også finder vej til sygehusene. Det sundhedsfaglige personale er selvfølgelig det vigtigste. Men på udstillingen kan man se, hvordan arkitektur også kan spille en rolle.” udstillingsarkitekt Matilde Marling Kiib

Fremtidens udfordringer

Sundhedsvæsnet og de danske hospitaler står over for en række udfordringer. Det sker i takt med, at vi kan behandle flere med ny medicin og nye behandlingsmetoder. Samtidig lever vi længere og får flere sygdomme, som kræver behandling på hospitaler.

Det er her, at udstillingen ’Fremtidens hospitaler – Helende arkitektur’ kan bidrage til en bedre forståelse.

”Udstillingen fortæller om regionernes udfordringer, visioner og løsninger. Fra det abstrakte til det konkrete. Det skal bidrage til en bedre forståelse af baggrunden for fremtidens hospitaler. Sundhedsvæsenet vedrører os alle. Det er dig og mig, vores familie, vores børn og børnebørn,” siger Jeanne Rank, der udstillingskoordinator ved Dansk Arkitektur Center.

De nye initiativer vil både være til gavn for patienter, personale og pårørende samtidig med, at der er fokus på høj kvalitet og den bedste fordeling mellem økonomi, ressourcer og tid.

Nordjylland er repræsenteret i udstillingen

I udstillingen om Fremtidens hospitaler kan man også få indblik i visionerne for det nye universitetshospital i Aalborg Øst og se nærmere på hospitalets opbygning og arkitektur. Derudover er det kommende psykiatribyggeri i Aalborg Øst og projekter med et musikkoncept til psykiatriske patienter samt videostreaming fra ambulance til hospital repræsenteret i udstillingen. Patienten er omdrejningspunkt for disse og andre projekter i regionen, der alle har et bedre og mere sammenhængende patientforløb i fokus.

"Det er vigtigt for os i Region Nordjylland, at vi får fortalt nordjyderne om, hvad det er, vi arbejder med, og hvor vi er på vej hen. Tankerne bag helende arkitektur har vi arbejdet med i mange år, så jeg er glad for, at vi har fået mulighed for at deltage i udstillingen om Fremtidens hospitaler og for at vise nogle af vores projekter", fortæller Ulla Astman, regionsrådsformand.

Pressefotos

Fotos kan downloades her https://goo.gl/8kXGf4

Om udstillingen

Fremtidens hospitaler vises på Utzon Center fra den 2. februar. til 15. marts 2018.

For yderligere information kontakt:

Regionsrådsformand Ulla Astman tlf. 30 23 64 54

Projektdirektør Niels Uhrenfeldt tlf. 22 80 88 90

For Utzon Center

Kreativ direktør Lasse Andersson tlf. 31 99 16 00

Kommunikationschef Lars Ulrich Hansen tlf. 31 99 41 05

Opdateret