Reparationer bliver betydeligt billigere end forventet

Det bliver væsentligt billigere end først antaget at tætne facader på det ny universitetshospital i Aalborg. Frygten for forstyrrelser af byggeriet og en uforudset trecifret millionregning er afløst af lettelse over udsigten til en væsentligt billigere løsning uden mærkbare konsekvenser for byggeriet.
 

- Det er en kæmpe lettelse

Regnvandet burde fra begyndelsen være løbet væk fra facaderne på Nordjyllands nye universitetshospital, der skyder op på en mark tæt på Aalborg. Men pga. flere forskellige omstændigheder, både projekteringsmæssigt og udførelsesmæssigt, løb regnvandet desværre ikke væk fra facaderne men i stedet ind i hulmur og videre ind i hospitalet.

Umiddelbart tegnede reparationerne til at koste byggeriet op mod 150 mio. kr., men nærmere undersøgelser har vist, at reparationerne kan laves for væsentligt mindre.

- Det er en kæmpe lettelse, at vi i stedet taler om reparationer for i omegnen af 20-25 mio. kr., siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V), der i det store perspektiv glæder sig over, at reparationerne kan laves, uden at det får betydning for færdiggørelsen eller tidsplanen for byggeriet af det nye universitetshospital.

Oplysningerne har regionsrådet fået i en syns- og skønserklæring. Det er dog nødvendigt at tage beregningerne med visse forbehold, fordi det ikke er muligt at sige, om behovet for udbedringer er lige stort i hele byggeriet.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har lagt arm med rådgiver og entreprenører om både projektering og håndværk, fordi vi mener, at det er udført mangelfuldt. Men Regionsrådet er enige om, at fremdriften i byggeret er vigtig, siger Mads Duedahl. 

På den baggrund har Forretningsudvalget netop bevilget seks mio. kr. til projektering af udbedringerne. Den samlede plan får Regionsrådet forelagt sidst på sommeren, men på byggepladsen er håndværkerne allerede gået i gang med at skifte de mest problematiske dele af facaderne, så problemerne ikke vokser, mens ingeniørerne arbejder.

Aluminiumsbånd udskiftes med mursten

Grundige undersøgelser viser, at der forventeligt skal en række forskellige teknikker i brug, for at tætne murværket. Det omfatter bl.a., at aluminiumsbånd, der er indsat for at forskønne facaderne, udskiftes med mursten, der bliver lavet nye murkroner og udbedret mangelfuldt papindlæg i hulmuren m.m.

Blandt fordelene ved at lade totalrådgiver Indigo I/S projektere en reparation er, at selskabet kan gå i gang med opgaven uden forudgående udbud, fordi der bygges videre på deres oprindelige projekt.  Det tæller også, at regionen kan stille krav til Indigos bemanding af opgaven, og endelig forbliver projekteringsansvaret hos Indigo I/S, siger regionsrådsformand Mads Duedahl.

Rørsystemet på det ny universitetshospital vil også få foretaget udskiftninger af et mindre antal samlinger for at sikre imod lækager. 

Region Nordjylland har rejst krav overfor de virksomheder, der står bag både facader m.m. og defekte rørsamlinger.

Frem mod den fulde ibrugtagelse i 2026 kommer der gradvist kommer flere patienter og mere personale på det nye Aalborg Universitetshospital.

Kontaktpersoner:

Mads Duedahl
Regionsrådsformand
Mobil: 2440 2418, mail: mads.duedahl@rn.dk

Asger Schou
Projektdirektør, Byg Hospitalsbyen
Mobil: 2138 4177, mail: asger.schou@rn.dk

 


Opdateret