Parkeringspladser og ny natur i Hospitalsbyen

Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Regionsrådet har beviget 191 millioner kroner til at gøre landskabet I Hospitalsbyen færdig. Blandt andet skal der etableres parkeringspladser, men der plantes også nye træer og bede med vilde blomster.

De sidste dele af byggepladsen på østsiden af Nyt Aalborg Universitetshospital vil den kommende tid blive ryddet, så landskabsarbejdet kan gå i gang efter nytår, fortæller projektleder Heine Overby.

Hospitalsbyen i Aalborg Øst vokser støt fremad, og nu er det slut med at gå rundt på et mudret underlag og plader. Byggeriet er så langt, at det er tid til binde sløjfe på de udendørs arealer.

I to tidligere etaper er landskabet omkring Servicehuset og Aalborg Universitets SUND-fakultet etableret. Nu er tiden kommet til resten af arealerne i den ny by, der foruden Nyt Aalborg Universitetshospital også er hjemadresse for Steno Diabetes Center samt Psykiatrien i Region Nordjylland.

Vendeplads til busser tager form

Regionsrådet har givet en anlægsbevilling på 191 millioner kr. og har peget på entreprenørfirmaet Arkil A/S til at stå for sidste etape af landskabsprojektet.

Jordarbejdet forventes at gå i gang lige efter nytår, og en væsentlig del er anlæg af parkeringspladser. I alt skal der bygges 3500 parkeringspladser. De fleste i terræn og en femtedel bliver forberedt til at kunne forsynes med stik til opladning af elbiler. 600 af p-pladserne er klar til brug i et nyt parkeringshus.

På østsiden skal der også laves indkørsel fra Hadsund Landevej og vendeplads foran hospitalets hovedindgang, hvor den kollektive trafik får stoppested.

Omkring p-arealer og bygninger plantes træer og buske, og der skal også anlægges bede, bænke, cykelparkering og regnvandsbassiner.

I første omgang tager entreprenørfirmaet Arkil fat på landskabet i den sydøstlige del af Hospitalsbyen. Den er præget af et fladt areal med mange parkeringspladser i terræn. Omkring dem vil der blive plantet læhegn af søjletræer – bævreasp – og større partier bliver tilsået med vilde blomster.

Ny natur ved regnvandssøer

- Rammerne for indretning af terrænet og landskabet er fastlagt i lokalplanen, og den lægger også op til, at mindst 10 procent af grundarealet skal være til udendørs ophold. Det bliver synligt i rekreative stier med træbeplantning langs stierne og mulighed for at gå omkring de kunstigt anlagte søer, der anlægges, siger projektleder Heine Overby.

Ud over at skabe grobund for ny natur og biodiversitet, så tjener søerne også til at håndtere de store regnskyl, som falder på bygninger, veje og parkeringsarealer.

Når kalenderen skifter til 2025 udvides landskabsarbejdet til vestsiden, der er præget af et bakket terræn. Her bliver der fra Selma Lagerløfs Vej indkørsel til Fælles Akutmodtagelse og Lægevagt.

Den vestlige bakkeskrænt bliver delvis dækket af træer, og der skal gøres plads til, at lægehelikopteren kan lande på jorden, hvis det ikke er muligt at gå ned på den normale landingsplads oven på et hospitalets sengetårne.

Vestsiden bliver færdiggjort i 2025. Herfra er der blandt andet indkørsel til Akutmodtagelse og lægevagt.

Læs mere om planerne

 


Kontakt

Heine Overby
KONSULENT
Byggeri og Ejendomme

Telefon
20 68 09 89

Mail
heine.overby@rn.dk

 

Opdateret