TILBAGE

Region Nordjylland påklager erstatning til lodsejere ved nyt hospitalsbyggeri

19. november 2014
Taksationskommissionen har nu truffet afgørelse om erstatningen til de lodsejere, der har afstået arealer til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital. Region Nordjylland har besluttet at påklage afgørelsen.

Ulla Astman

Regionrådsmedlem
Regionsrådsmedlemmer

Telefon

30 23 64 54