TILBAGE

Brugergrupper besøger det fremtidige psykiatribyggeri

22. december 2017

Indenfor de seneste par år har flere brugergrupper med personale, patienter og pårørende fra retspsykiatri, intensive psykiatriske afdelinger og psykiatrisk skadestuefunktion arbejdet med krav til bygningsdesign i det nye psykiatribyggeri i Aalborg Øst. Grupperne har herudover også set på rum og gangforløb, opholdsarealer, indretning af sengestuer og haveanlæg mv.

Kontakt

Helle Andersen

Telefon

30 33 82 83