TILBAGE

Det nye universitetshospital går i højden

12. december 2017

Byggeriet af NAU er vokset i højden i 2017. Det nordlige sengetårn er opført, og det sydlige sengetårn er ved at få støbt de sidste dæk. I hospitalets basebygninger er lukning med vinduer og facadeelementer i gang, og især Forskning og uddannelsesbygningen er langt fremme og godt på vej til at blive lukket. I denne bygning påbegyndes de indvendige arbejder med støbning af slidlag, opsætning af vægge, forskellige installationer m.v. primo 2018.

Kontakt

Anette Leth

Telefon

29 46 74 01