Byggeriet af Aalborg Universitetshospital er nu et stort skridt nærmere

Ekspertpanelet indstiller til Regeringen, at Region Nordjylland får endeligt tilsagn om statslig medfinansiering fra Kvalitetsfonden til Aalborg Universitetshospital indenfor en samlet investeringsramme på 4,1 mia. kr.
Hermed er rammerne for arbejdet med Aalborg Universitetshospital fastlagt, og regionen kan arbejde videre med planerne for det nye hospital.

- Det er godt for Nordjylland, at vi nu er nået så langt, og jeg synes, det dejligt at være nordjyde i dag. Det har været en lang proces at nå hertil, og der er mange i regionen, som har arbejdet hårdt for, at det skulle lykkes at få alle pengene til det nye universitetshospital, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Et moderne universitetshospital

Aalborg Universitetshospital bliver et 134.500 m2 stort hospitalskompleks. Projektet indebærer en samling af de fleste af funktionerne fra Aalborg Sygehus Nord og Syd. De nyeste bygninger på Aalborg Sygehus Syd skal dog fortsat bruges en årrække, idet der blandt andet skal være ambulante funktioner i Medicinerhuset og Onkologibygningen.

- Det er vigtigt for regionen, at vi får et universitetshospital, som kan opfylde de krav, der er til et moderne hospitalsvæsen. En af visionerne for Aalborg Universitetshospital er da også, at det er patientens behov og det sammenhængende patientforløb, som er omdrejningspunktet for behandlingen på hospitalet. Vi glæder os derfor til at få moderne og robuste bygninger, der både understøtter patientbehandlinger og tilbyder medarbejdere et godt arbejdsmiljø, fortæller Ulla Astman

Region Nordjylland holder i øjeblikket en projektkonkurrence om Aalborg Universitetshospital. Der er seks deltagende konsortier, som fredag den 13. januar 2012 kl. 14 har afleveret deres konkurrenceforslag. I marts udpeges op til tre projekter, der går videre til en forhandlingsrunde i foråret. Vinderen af konkurrencen offentliggøres efter regionsrådsmødet i juni 2012. Vinderen tegner Aalborg Universitetshospital og er totalrådgiver på projektet.

Yderligere informationer

Fakta om det nye universitetssygehus i Aalborg Øst

Universitetshospitalet kommer til at indeholde funktionerne: Fælles akutmodtagelse, sengefunktion, ambulatorieflade, laboratorier, børne- og ungefunktion, billediagnostiske funktioner, operationsfunktion, intensiv, integration af universitetsfaciliteter i sygehuset, rehabiliteringsfunktion, forsknings- og undervisningsarealer, serviceby.

Opdateret