TILBAGE

Nyt om NAU-udfordringer

08. marts 2023

Der er konstateret fugt i facademurværket på basebygninger på Nyt Aalborg Universitetshospital. Derfor har Region Nordjylland rekvireret uvildig ekspertise til at undersøge forhold vedrørende fugt i facader samt vand i rum. Samtidig har Region Nordjylland modtaget syn- og skønsrapport om udfordringer med rørinstallationer i byggeriet.

Kontakt

Pressevagten