Hospitalsbyggeri under økonomisk pres

Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Byggeriet af det ny universitetshospital i Aalborg Øst skyder hastigt i vejret. Men der er samtidig kommet udfordringer til på udgifter for 250 millioner kr., som ikke er dækket ind af de tilbageværende reserver i anlægsprojektet.

Længe har økonomien ellers holdt sig på sporet, men nu viser der sig udfordringer med større udgifter, end der er bevilling til i det komplekse byggeprojekt, der tog sin start i 2013. Samtidig er byggeprocessen meget fremskreden, og mulighederne for at bremse op og skære dele fra er ved at være brugt op.

Tættere rapportering

For at holde snor i projektet er der nu aftalt en endnu strammere styring end hidtil. Et uvildigt revisionsfirma har løbende holdt øje med projektøkonomien og fremdriften i hospitalsbyggeriet med kvartalsvise rapporter, som har været forelagt Regionsrådet i Nordjylland og Sundheds- og Ældreministeriet.

Efter aftale med ministeriet skærpes tilsynet med projektøkonomien i det ny Aalborg Universitetshospital. Det betyder, at der bliver lavet en opsamling på status i projektet, og fremover skal der hver måned aflægges rapport til den uvildige revision om risikofaktorer, fremdrift og udviklingen i økonomien. Desuden skal revisionen se på, om der er muligheder for at finde optimeringer.

- Det sker i fælles forståelse, og det er stadig Regionsrådet i Nordjylland, som bestemmer over byggeriet af det ny universitetshospital. Vi har et håb om, at hvis det viser sig umuligt at overholde byggebudgettet, så kan vi få en hjælpende hånd. Men lige nu er vi i tæt dialog med Sundheds- og Ældreministeriet for at se på mulighederne, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Forventningen er stadig, at der i 2022 står et nyt hospital klar til indflytning, og efter en indkøringsfase kan det tages fuldt i brug i løbet af 2023. Allerede i slutningen af 2021 kan den første aktivitet på det ny hospital sættes i gang, når højlageret i servicebyen nord for hospitalet er sættes i drift.

To entrepriser volder kvaler

Når økonomien i projektet nu for alvor strammer til, skyldes det især to fagentrepriser – elskinne-projektet og vvs-arbejdet, som i projekteringsfasen har været mangelfuldt og fejlbehæftet. Disse fejl og mangler er rejst over for totalrådgiveren, og der pågår en syn og skønssag for at placere ansvaret for merudgifterne. Det har betydet en større forsinkelse på begge entrepriser, men også andre entreprenører på byggeriet er blevet berørt, fordi de ikke kunne komme videre med deres del.

I kølvandet venter krav om betaling for forsinkelse af projektet fra entreprenører. Desuden er der efterfølgende konstateret en hel del mangler, der øger udgifterne til udbedring. 

Yderligere oplysninger

  • Byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital fylder samlet set 170.000 kvadratmeter. Det er inklusive en serviceby nord for hospitalet, der skal understøtte driften af det ny hospital og psykiatrien.
  • I de kommende år suppleres hospitalsbyen også med et nybygget Steno Diabetes Center samt et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet til Aalborg Universitet.
  • Ved en regeringsbeslutning i 2009 blev der afsat 25 milliarder kr. til at investere i en ny og forbedret dansk sygehusstruktur.
  • Region Nordjylland fik tilsagn om 4,1 milliarder kr. til byggeriet af et nyt universitetshospital. Regionen bidrager til finansieringen – blandt andet med salg af de to sygehusmatrikler i Aalborg by.

Kontaktpersoner

Ulla Astman, regionsrådsformand
Tlf.nr.: 3023 6454, ullaa@rn.dk 

Niels Uhrenfeldt, projektdirektør
Tlf.nr.: 2280 8890,  niels.uhrenfeldt@rn.dk

Opdateret