Om tidsplansarbejdet

I Hospitalsbyen er de fleste af anlægsprojekterne opbygget ud fra ovenstående projektstruktur, som tidsplanerne også opbygges efter.

Den består af i alt 6 faser, der har en faseansvarlig. Fase 1-3 vedrører udførelse af byggeri, kvalitetssikring og test samt installering af bygherreleverancer og IT-projekter. Ansvaret for de 3 første faser er placeret hos Byg HospitalsbyenFaserne 4-6 vedrører træning og forberedelse til klinisk drift samt flytningen til de nye bygninger. Ansvaret for disse faser er placeret hos kunden/brugerne (eks. Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Steno Diabetes Center). 

Udover faserne vil der oftest være tale om en overgangsperiode defineret som Tomgangsdrift & Vedligehold. Perioden strækker sig fra afslutningen af fase 1 og 2; dvs. fra entreprenørerne afleverer bygningen og de tekniske anlæg testes og godkendes til projektet kan gå i fuld klinisk drift. I den periode skal bygningerne og de tekniske anlæg løbende vedligeholdes, og ansvaret herfor vil oftest være placeret hos den tekniske afdeling i kundens organisation.