• Enestuer med pårørende-senge
 • Store moderne operationsstuer
 • Sammenhængende intensiv og Intermediær afsnit
 • Fælles akutmodtagelse sammen med lægevagt og psykiatri
 • Bedre sammenhæng mellem de kliniske funktioner
 • Fælles analysehal og moderniseret apparaturpark

Udforsk byggeriet med blandt andet 360 graders billeder og dronefilm

Visionen for byggeriet er

- at give et løft til det nordjyske sundhedsvæsen - og forbedre muligheden for fortsat at skabe sammenhængende og sikre patientforløb.

Byggeriet skal matche fremtidens behov for at møde patienten på nye måder med respekt for patientens tid - og på tværs af specialer, matrikler, sektorer og almen praksis.

Livestream fra byggepladsen

Vidste du, at

 • der etableres cykelstisystem omkring hospitalet, som kobles sammen med de eksisterende cykelstisystemer?

 • hvis vi lægger it-kablerne fra byggeriet i forlængelse af hinanden, kan de nå fra hospitalet i Aalborg Øst til Milano.

 • wayfinding i byggeriet læner sig om ad logikken fra fx lufthavne?

 • der bliver ca. 3500 P-pladser beliggende øst og syd for hospitalet? Minimum en fordobling sammenlignet med i dag.

 • byggeriet er i alt ca. 260.000 kvm (inkl. Psykiatri, Steno Diabetes og Serviceby)?

 • servicehuset er koblet til hospitalet via en 300 meter lang underjordisk tunnel.

 • der etableres cykelstisystem omkring hospitalet, som kobles sammen med de eksisterende cykelstisystemer?

 • hvis vi lægger it-kablerne fra byggeriet i forlængelse af hinanden, kan de nå fra hospitalet i Aalborg Øst til Milano.

 • wayfinding i byggeriet læner sig om ad logikken fra fx lufthavne?

 • der bliver ca. 3500 P-pladser beliggende øst og syd for hospitalet? Minimum en fordobling sammenlignet med i dag.

 • byggeriet er i alt ca. 260.000 kvm (inkl. Psykiatri, Steno Diabetes og Serviceby)?

 • servicehuset er koblet til hospitalet via en 300 meter lang underjordisk tunnel.

Læs mere om stort og småt i relation til byggeriet

Billede af byggeriet udefra

 

Hospitalet er i fuld gang med at blive gearet til at flytte ind, arbejde og fungere i de nye rammer i Aalborg Øst. Det nye byggeri gør det muligt at samle de fleste af de funktioner, som i dag ligger på Aalborg Universitetshospital.

Psykiatrihuset - ude fra

 

Psykiatri og somatik bliver naboer med en fælles indgang. Psykiatrihuset opføres i to etaper. Som noget helt unikt etableres den psykiatriske skadestue i forbindelse med akutmodtagelsen.

Illustration af Steno udefra

 

Steno Diabetes-bygningen forventes at udgøre ca. 7.800 m2 brutto, inkl. areal til en koblingszone og forbindelse til tunnel, som skal binde Steno Diabetes sammen med det øvrige hospitalsbyggeri.