Byggepladsen

 • Enestuer med pårørende-senge
 • Store moderne operationsstuer
 • Sammenhængende intensiv,
 • Fælles akutmodtagelse
 • Bedre sammenhæng mellem de kliniske funktioner
 • Fælles analysehal og moderniseret apparaturpark.

Oplev det hele på tætteste hold, når Region Nordjylland holder

ÅBENT HOSPITAL
4. september 2022

Kig dig omkring ved at klikke på bogstaverne for de enkelte huse i byggeriet

Visionen for byggeriet er

- at give et løft til det nordjyske sundhedsvæsen - og forbedre muligheden for fortsat at skabe sammenhængende og sikre patientforløb.

Byggeriet skal matche fremtidens behov for at møde patienten på nye måder med respekt for patientens tid - og på tværs af specialer, matrikler, sektorer og almen praksis.

Livestream fra byggepladsen

Vidste du, at

 • der etableres cykelstisystem omkring hospitalet, som kobles sammen med de eksisterende cykelstisystemer?

 • hvis vi lægger it-kablerne fra byggeriet i forlængelse af hinanden, kan de nå fra hospitalet i Aalborg Øst til Milano.

 • wayfinding i byggeriet læner sig om ad logikken fra fx lufthavne?

 • der bliver ca. 3500 P-pladser beliggende øst og syd for hospitalet? Minimum en fordobling sammenlignet med i dag.

 • byggeriet er i alt ca. 200.000 kvm (inkl. Psykiatri, Steno Diabetes og Serviceby)?

 • servicehuset er koblet til hospitalet via en 300 meter lang underjordisk tunnel.

 • der etableres cykelstisystem omkring hospitalet, som kobles sammen med de eksisterende cykelstisystemer?

 • hvis vi lægger it-kablerne fra byggeriet i forlængelse af hinanden, kan de nå fra hospitalet i Aalborg Øst til Milano.

 • wayfinding i byggeriet læner sig om ad logikken fra fx lufthavne?

 • der bliver ca. 3500 P-pladser beliggende øst og syd for hospitalet? Minimum en fordobling sammenlignet med i dag.

 • byggeriet er i alt ca. 200.000 kvm (inkl. Psykiatri, Steno Diabetes og Serviceby)?

 • servicehuset er koblet til hospitalet via en 300 meter lang underjordisk tunnel.

Læs mere om stort og småt i relation til byggeriet

Billede af byggeriet udefra

 

Hospitalet er i fuld gang med at blive gearet til at flytte ind, arbejde og fungere i de nye rammer i Aalborg Øst. Det nye byggeri gør det muligt at samle de fleste af de funktioner, som i dag ligger på Aalborg Universitetshospital.

Psykiatrihuset - ude fra

 

Psykiatri og somatik bliver naboer med en fælles indgang. Psykiatrihuset opføres i to etaper. Som noget helt unikt etableres den psykiatriske skadestue i forbindelse med akutmodtagelsen.

Illustration af Steno udefra

 

Steno Diabetes-bygningen forventes at udgøre ca. 7.800 m2 brutto, inkl. areal til en koblingszone og forbindelse til tunnel, som skal binde Steno Diabetes sammen med det øvrige hospitalsbyggeri.