Akuthuset

Akuthuset er placeret i den vestlige del af hospitalet i tre niveauer, og her finder du den Fælles Akutmodtagelse

Oversigtstegning med Akuthuset fremhævet

I Akuthuset samles den Fælles Akutmodtagelse (FAM) der kommer til at bestå af: 60 sengestuer, 22 undersøgelses- og behandlingsstuer, 3 traumestuer og 3 triagepladser og et børne- og ungespor.

Den Fælles Akutmodtagelse er placeret i den vestlige del af hospitalet i to niveauer i bygning A (det akutte spor ligger på etage 01 og diagnostisk sengeområde (AMA) på etage 02).

Den Fælles Akutmodtagelse (FAM) er placeret på terræn (etage 01), hvor der etableres dedikerede indgange til henholdsvis akutte 112-indbragte patienter, selvhenvendende patienter til skadestue og lægevagt, voldtægtsofre, brandsårsofre samt kontaminerede patienter.

Patienter, der ankommer via helikopter, ankommer direkte fra helikopterplatformen på toppen af det sydlige sengetårn, og kan via bygning G transporteres til den Fælles Akutmodtagelse (FAM).

Som følge af den korte afstand mellem de forskellige funktioner bliver der mulighed for at forbedre sammenhængskraften mellem det akutte område og de øvrige områder (f.eks. operationsområdet, det intensive område, diagnostikken og sengeafsnittene). Der vil også være en direkte indendørs forbindelse til Psykiatrien fra Den Fælles Akutmodtagelse (FAM) via etage 01.

Oversigt over Akuthusets placering af funktioner

Etage

Funktioner

02

 • Akut sengeafsnit

01

 • Akutmodtagelse
 • Ambulancehal
 • Lægevagt
 • Voldtægtsofre
 • Billeddiagnostik
 • Traumestuer

00

 • Vagtværelse
 • Intervalstue
 • Sengevask og sengeredning
 • Ind- og udlevering af hjælpemidler