Ambulatoriehuset

Alle ambulatorier bliver samlet i Ambulatoriehuset, der er placeret i den nordøstlige del af hospitalet tæt på Hovedindgangen

Oversigtstegning med Ambulatoriehuset fremhævet

Ambulatoriehuset indeholder 104 ambulatorierum og 30 dagpladser fordelt på tre niveauer (etage 00, 01 og 02).

Ambulatoriehuset ligger i den nordøstlige del af hospitalet (også kaldet bygning M). Adgangen til bygningen sker gennem forhallen, hvor der også etableres et fælles centralt venteområde og reception. Venteområdet bliver for patienter til de 18 specialer, prøvetagningen, fysio- og ergoterapien samt endoskopienheden. Patienter vil skulle registrere sig ved ankomsten i forhallen, og vente til de bliver kaldt ud til de mindre decentrale venteområder i Ambulatoriehuset.

Udover antallet af ambulatorierum og dagpladser i Ambulatoriehuset i Hospitalsbyen, vil en tilsvarende andel ambulatorier forblive på hospitalets syd-matrikel i en længere årrække. På sigt vil al ambulatorievirksomhed flyttes til Hospitalsbyen.

Ambulatoriefællesskaber

Det er besluttet, at ambulatorierum og dagpladser fordeles i ambulatoriefællesskaber og ikke pr. det enkelte speciale. Den kliniske drift skal derfor planlægges og afvikles i specialeenheder. Dette skal blandt andet være med til at sikre en fleksibel anvendelse af kapaciteten, også på tværs af specialer.
Til at understøtte planlægningen og arbejdet i ambulatoriefællesskaberne arbejdes der ud fra en forudsætning om, at booking standardiseres og at der i højere grad bookes på tværs af specialer og på flere parametre (eks. på patienter, rum, personale, udstyr mm.).

Ambulatoriefællesskaberne er sammensat ud fra en række hensyn, bl.a. at ambulatoriefællesskaberne så vidt muligt skal følge indplaceringer i sengekryds, fysiske hensyn i Ambulatoriehuset i øst, f.eks. specialrum med nagelfast udstyr.

Oversigt over Ambulatoriehusets placering af funktioner

Etage

Funktioner

02

 • Amb for Neurologi og Neurofysiologi
 • Amb for Neurokirurgi
 • Amb for Øre-, Næse-, og Halssygdomme
 • Amb for Endokrinologi
 • Amb for Infektionsmedicin
 • Amb for Arvelige Sygdomme
 • Anæstesitilsyn
 • Kikkertundersøgelser og sammedagskirurgi

01

 • Amb for Graviditet og Fødsel
 • Amb for Nyre- og Urinvejskirurgi
 • Amb for Ældremedicin
 • Amb for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme
 • Amb for Mave- og Tarmkirurgi
 • Amb for Brystkirurgi
 • Amb for Plastikkirurgi
 • Anæstesitilsyn

00

 • Prøvetagning og EKG
 • Fysio- og Ergoterapi
 • Amb for Graviditet og Fødsel
 • Amb for Nyre- og Urinvejskirurgi
 • Amb for Ældremedicin
 • Amb for Lungemedicin
 • Amb for Hjertemedicin
 • Amb for Hjerte- og Lungekirurgi