Børne- og Ungehuset

Børne- og Ungehuset placeres i den nordøstlige del af hospitalet

Børne- og Ungehuset omfatter funktioner for indlagte børn og unge i alderen 0-17 år og børn og unge i ambulant behandling. I Børne- og Ungehuset ligger også: Fødegang, Neonatalafsnit og patologi.

Oversigt over Børne- og Ungehusets placering af funktioner

Etage                                                                                                                                        Funktioner                                                                                                                                                          
 02
  • Patologi
 01
  • Fødeafsnit
  • Neonatalafsnit
 00
  • Sengeafsnit for Børn og  Unge
  • Ambulatorieafsnit for Børn og Unge 

Neonatalområdet og Fødegangen er placeret på etage 01 over børne- og ungefunktionen, hvor den Fælles Akut modtagelse (FAM), Billeddiagnostik, operationsområdet, intensivområdet og Psykiatrien ligger i umiddelbar nærhed. Derudover der tæt forbindelse via elevator til hospitalets standardsengeafsnit, som er placeret i to sengetårne på etagerne 4-7.

Børne- og ungefunktionen er placeret på etage 00, og udover funktioner i selve Børne- og Ungehuset – er der også et børne- og ungespor andre steder i hospitalet, der bl.a. omfatter 3 modtagestuer og 6 sengestuer i den Fælles Akutmodtagelse (FAM).

Visionen for behandlingen i Børne- og Ungehuset er at skabe et univers for børn og unge i hele hospitalet; uanset, om de behandles i Børne- og Ungehuset eller andre steder på hospitalet. Det skal være et univers, hvor behandlingen af børn og unge giver sammenhæng, tryghed og nærvær for såvel børn og unge som deres familier. Børn mødes som børn, unge som unge – sammen med deres familier. Børn og unge behandles derfor af personale med særlige kompetencer inden for behandling og pleje af børn og unge.

Det forudsættes, at fysio- og ergoterapi for Børn og Unge vil foregå på sengestuen, i ambulatorierum og i dedikerede arealer specifikt indrettet til børn (placeret i Ambulatoriehuset). Endvidere kan gange, opholdsrum, udearealer m.m. anvendes. Den ambulante prøvetagning for børn og unge vil foregå i prøvetagningsenheden i Ambulatoriehuset.