Intensivhuset

Samtlige intensive funktioner samlet i Intensivhuset, der er placeret i den sydøstlige del af hospitalet

Intensivhuset rummer 31 intensivsenge fordelt på to niveauer (etage 01 og 02).

Bygningen vil også indeholde et intermediært område bestående af 29 senge fordelt på henholdsvis to- og tre-sengsstuer.  Det Intermediære er et afsnit for voksne patienter med et større observations- og behandlingsbehov end svarende til et almindeligt sengeafsnit og med et mindre behov end svarende til en intensiv behandlingsplads.

På alle stuer er der overvågningsrum med direkte indkik til patienterne.

Der er også afsat et areal til at understøtte den vision for telehealth, som er udarbejdet i en første udgave i 2022. Det er forventningen, at arealerne blandt andet vil indeholde pladser til digitale kontakter (virtuelle ambulatorier).


Oversigt over Intensivhusets placering af funktioner

Etage                                                                                                                                         Funktioner                                                                                                                                                     
02
  • Intensiv 
  • Dialyse til indlagte (ikke intensive patienter)
  • Telehealth - digitale kontakter
  • Kontorarbejdspladser
01
  • Intermediært afsnit og intensiv afsnit
00
  • Personalekantine
  • Kontorarbejdspladser