Operationshuset

I Operationshuset etableres der en samlet operationsflade, som er placeret i den vestlige ende af hospitalet i to niveauer (etage 00 og 01)

Operationshuset vil bestå af større og topmoderne OP-stuer, der giver de bedst mulige rammer for patientbehandling og arbejdsmiljø. Samtidig bliver operationerne samlet i et område og der etableres moderniserede faciliteter til forberedelse og opvågning af patienter til operation.

I Operationshuset kommer der i alt 32 operationsstuer (heraf 4 hybridstuer) og 96 perioperative pladser. Operationsområdet ligger i samme bygning som Røntgen- og Scanningshuset (etage 00 og 01), der blandt andet indeholder en række billeddannende modaliteter såsom CT, MR, konventionel røntgen og UL.

Operationsområdet er placeret tæt på Akuthuset, Fødegangen og Intensivhuset, og der er direkte adgang til operationsområdets etage 00 via forhallen. Etage 01 er forbundet via gangbro til Akuthuset med kort afstand til Fødegangen og Intensivhuset.

Oversigt over Operationshusets placering af funktioner

Etage                                                                                                                                         Funktioner                                                                                                                                                     
02
  • Intensiv
  • Dialyse til indlagte (ikke intensive patienter)
  • Telehealth - digitale kontakter
  • Kontorarbejdspladser
01
  • Operation
  • Forberedelse og Opvågning
00
  • Operation
  • Sammedagskirurgi
  • Forberedelse og Opvågning