Røntgen- og scanningshuset

På det nye hospital etableres der et samlet Røntgen- og Scanningshus, der placeres i den vestlige del af hospitalet

I Røntgen- og Scanningshuset finder du Nuklearmedicinsk afdeling (placeret i etage 00), og Radiologisk Afdeling (placeret i etage 01).

Den radiologiske afdeling varetager scanninger og radiologiske undersøgelser. En del af Radiologisk Afdeling vil blive placeret i Akuthuset, hvor hovedparten af de akutte forløb varetages. 

De to afdelinger vil dele venteområde og reception.


Oversigt over Røntgen- og Scanningshusets placering af funktioner

Etage                                                                                                                                        Funktioner                                                                                                                                                      
01
  • Billeddiagnostik
00
  • Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin