Sengetårne

På det nye hospital samles næsten alle sengestuer i to sengetårne med henholdsvis 4 etager (det sydlige sengetårn) og 5 etager (det nordlige sengetårn). Alle stuer er en-sengs-stuer

I det nye hospital etableres 385 standardsenge. Standardsengene er fordelt i to sengetårne med i alt 372 senge fordelt på 7 sengekryds.

Fra forhallen kan pårørende og besøgende komme direkte til sengeafsnittene i sengetårnene via to centrale elevatorkerner eller via trappe. Det vil også være let at komme fra et sengekryds i det ene tårn til et sengekryds i det andet tårn, da alle etager er forbundet via en forbindelsesgang på knap 30 meter.

Hver sengetårn består af henholdsvis tre og fire etager, og i hvert sengekryds er der plads til 52-54 senge.

Det har været en forudsætning for det nye hospitalsbyggeri, at der etableres enestuer (dvs. en-sengs-stuer). Beslutningen er sket på baggrund af overvejende positive erfaringer fra Thisted og øvrige nye hospitalsbyggerier. 

Enestuerne er indrettet ens med tilknyttet bad og toilet samt mulighed for, at en pårørende kan overnatte på stuen i en pårørendeseng. Enestuernes design betyder, at det ikke er muligt at placere flere patienter på samme stue. Blandt andet er der blot etableret ét sengepanel til én patientseng pr. stue. 28 sengestuer fordelt på alle sengekryds indrettes som større multistuer til patienter med særlige plejebehov. 

De eneste sengestuer i hospitalet, der ikke etableres som enestuer, er stuerne med de intermediære senge og enkelte neonatalsenge

Hertil er der 13 infektionsmedicinske senge placeret på etagen lige under det sydlige sengetårn. Infektionsmedicin er endvidere placeret tæt på Akuthuset, Intensivhuset, Røntgen- og Scanningshuset og Ambulatoriehuset. Adgang til Infektionsmedicinsk Afdeling kan enten ske direkte fra terræn, via gangforbindelse fra Akuthuset, via elevator fra de overliggende sengekryds eller via forhallen.

Det forudsættes endvidere, at fysio- og ergoterapi skal foregå på sengestuen, toilet/bad, gange og udeområder. Der er herudover decentrale områder dedikeret til fysio- og ergoterapi på hver sengeetage, placeret centralt i sengekrydset, mens der etableres træningskøkkener i de to sengekryds på etage 05.

Den centrale fysio- og ergoterapi (med træningssal og tilhørende udstyrsdepot, to undersøgelsesrum og et undersøgelsesrum for test af daglige aktiviteter, samt et handicaptoilet med badefaciliteter) er placeret i forbindelse med hospitalets ambulatorier i Ambulatoriehusets midterste ”ben” på etage 00. Derudover indplaceres rehabiliteringsfaciliteter i Syd.