Servicehuset

Servicehuset fungerer som arbejdssted for de ikke-kliniske servicefunktioner i Hospitalsbyen, og der færdes derfor hverken besøgende eller patienter her. Alle forsyninger, der kommer fra eksterne leverandører vil blive leveret til Servicehuset.

I Servicehuset etableres blandt andet følgende funktioner:

  • Centrallager inkl. varemodtagelse
  • Afsendelses-/modtagelsessted for medicin, linned, væsker, uniformer, dyner, puder m.v.
  • Affaldscentral
  • Produktionskøkken inkl. vareindlevering af råvarer til køkkenet
  • Sterilcentral
  • Værksteder
  • Kontrolcenter
  • Omklædning, kontorarbejdspladser, mødelokaler og kantine til personale