Bæredygtighed

Byggeriet i Aalborg Øst bliver bygget i energiklasse 2020, og der arbejdes med en lang række grønne initiativer

Region Nordjylland indgik i 2010 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Danmarks første klimaregion.  

Grønne initiativer i og omkring byggeriet

  • Der er etableret en lokal sø til opsamling af regnvand fra tag- og parkeringsflader.
  • Byggeaffaldet på byggepladsen bliver sorteret - og råjord og kridt afleveres lokalt og genanvendes.
  • Hospitalet vil blive kølet ned med vand fra Aalborg Portlands kridtsø. Det betyder en årlig CO2 besparelse på 500-700 tons. Dette sker i et samarbejde med aalborg Kommune. Fjernkøling kan bruges til at levere kulde og nedkøling til fx aircondition, maskiner og servere og erstatter dermed normale eldrevne køleanlæg.
  • Hertil kommer grønne områder, solcelleanlæg, gang- og cykelstier, kollektivt trafiktrace, fjernvarme m.fl.
  • Affaldet på Nyt Aalborg Universitetshospital kommer helt bogstaveligt under pres. Der er i efteråret 2022 installeret fire maskiner ved byggeriet, som skal komprimere pap, papir og restaffald. Hver komprimator er forsynet med en tragt og en lukket port, der forhindrer, at affaldet flyver rundt i affaldscentralen, inden det ender i en container. Al affald fra hospitalet sorteres i den ny affaldscentral, der ligger nord for hospitalet. Affaldet skal inddeles i flere fraktioner. Foruden pap, papir og restaffald, skal der fx sorteres metal, glas, batterier/kemi og radioaktivt affald.
  • Madaffald skal på sin egen rejse. Det ender i en madkværn og oplagres i underjordiske tanke, hvorefter det genanvendes som bioaffald.