Steno Diabetes Center Nordjylland


I 2017 indgik Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden et samarbejde om etableringen af Steno Diabetes Center Nordjylland med en fondsdonation på 795 millioner kr., hvor de 319 millioner kr. gik til byggeri af et nyt diabetescenter. I foråret 2023 vil byggeriet være klar til brug og danne ramme for diabetesbehandling af 5000-6000 patienter samt besøgende fra hele regionen, der vil kunne benytte træningsfaciliter, undervisningskøkken og høre foredrag og lignende i centret.
Klik dig rundt og bliv klogere på det nye center.

 

Ambitionen for Steno Diabetes Center Nordjylland-byggeriet er at opføre et center med optimale fysiske rammer i forhold til at skabe patientcentreret og sammenhængende diabetesforløb.

Centret opføres som en bygning ved Nyt Aalborg Universitetshospital. Der skal sikres let tilgængelighed og let adgang for patienter, pårørende og personale med offentlig transport og gode parkeringsforhold tæt på bygningen.

Bygningen skal fremme interaktion og vidensdeling mellem brugerne af centeret og mellem de sundhedsprofessionelle og understøtte en effektiv og optimal drift.

28. MARTS 2022

Rejsegilde for nyt diabetescenter i Nordjylland


Byggeriet af det ny Steno Diabetes Center Nordjylland passerede fredag en vigtig milepæl, da regionen fejrede rejsegilde for håndværkerne på byggepladsen....

  

➤ Læs nyhed

 

 


Timelapse for byggeriet