Afdeling for Akut Psykiatri

Afdelingen for Akut Psykiatri består af et ambulatorieafsnit og to sengeafsnit

Afdelingen har to intensive sengeafsnit med hver 14 sengestuer; dvs. i alt 28 senge. De to sengeafsnit er placeret i terræn. I hvert sengeafsnit er der etableret en sengestue for patienter med særlige behov, og hertil er der etableret 2 skærmede områder. 

Patienterne i hvert sengeafsnit vil få adgang til et ydre gårdrum og et indre gårdrum. Som en del af indretningen er der planlagt aktivitetsmuligheder for patienterne både indendørs og udendørs.
Personalefaciliteter deles mellem de to sengeafsnit.

Ambulatorium for Akut Psykiatri er placeret over sengeafsnittene på 3. etage og derfra er der direkte adgang fra sengeafsnittets personaleområde via trappe/elevator. Ambulatoriet består af venteområde, behandlerrum, samtalerum, kontorer/møderum, sekretariat og personalefaciliteter.

Køkken og opholdsrum

Køkken og opholdsrum