Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse

Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse kommer til at ligge på 2. etage, og deler indgang med den somatiske akutmodtagelse

Det har haft stor betydning for den fremtidige behandling, at den akutte somatik og psykiatri kommer til at ligge dør om dør. 

Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse får venteområde for patienter, undersøgelsesrum, samtalerum og modtagelsesrum. Der etableres 6 modtagerstuer hvoraf 2 er familiesengestuer. I tilknytning til stuerne er der forskellige supportfunktioner som skyllerum, medicinrum med mere. Hertil er der serveringskøkken og personalefaciliteter (reception, personalerum, dikteringsrum osv).
 
Adgangsforhold til Skadestue og Modtagelse
Der vil være adgang til Skadestuen og Modtagelsen via en direkte indgang udefra, og man kan komme ind via forhallen i Hospitalsbyen. Det bliver også muligt at gå direkte fra den fælles akutmodtagelse i somatikken til Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse. Det betyder også, at samarbejdet mellem de sundhedsfaglige personaler i de to enheder bliver mere enkel.

 

                                    dør om dør