Udearealer

Udendørsarealerne skal understøtte den psykiatriske behandling og tilbyde patienterne aktivitets- og opholdsmuligheder udendørs. Udearealerne vil understøtte patienternes behov for ro, men vil også give mulighed for fysisk aktivitet alene og/eller sammen med andre.

Alle sengeafsnit i Psykiatrihuset vil få adgang til et ydre gårdrum med ledsagelse af personale og et indre gårdrum til fri afbenyttelse. I alle gårdrum etableres der beplantning, så patienterne fra egen sengestue og fra sengeafsnit har udkig til grønne områder.
 
For- og ankomstpladsen er placeret i området mellem den Fælles Akutmodtagelse og de separate indgange til Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse, de retspsykiatriske sengeafdelinger, de intensive sengeafdelinger, vognsluser og adgang for ambulante patienter. Der etableres udendørs opholdsfaciliteter, sti, grøn beplantning og cykelskur (inkl. et aflåst cykelskur til hospitalets cykler). Der etableres handicapparkering og taxaholdeplads.

Udendørsarealer ved hvert sengeafsnit

  • Der er etableret et indre gårdrum i alle sengeafsnit med beplantning, opholdsområde, rygeområde og fx bordtennisbord.
  • Der er etableret et ydre gårdrum i alle sengeafsnit med fx drivhus, køkkenhave/bed, terrasse/opholdsarealer, varieret beplantning, udendørs fitness og multibane.
  • For alle sengeafsnit etableres der adgang til rygegård ved de skærmede områder.

Gårdrum til personale
I forbindelse med afdelingernes personalerum/tekøkken har personalet fra hver afdeling adgang til et personalegårdrum. 

Gårdhave

Eksempel på ydre gårdhave

Gårdhave

Eksempel på indre gårdhave