Det nye universitetshospital i 3D

Regionen købte tilbage i 2016 en 3D cave, som nu rummer digitale modeller af det nye universitetshospital

Region Nordjylland har indrettet et rum med en 3D cave i Hospitalsbyen, hvori medarbejdere og brugere af det nye hospital kan bevæge sig rundt i en digital model af hospitalet i skalaen 1:1 inden hospitalet er færdig bygget.

En 3D cave gør det muligt at fx teste placering af udstyr, wayfinding og arbejdsgange. På den måde kan potentielle problemstillinger drøftes og rettes til, inden hospitalet tages i brug.

Hvad er en 3D cave?

 


3D caven er placeret i et rum dedikeret til formålet i Hospitalsbyen. Caven består af fire lærreder, fire projektorer og en computer. Via de fire projektorer vises billeder, som danner danner en 3D visning af hospitalet i skalaen 1:1 - når man har 3D briller på. Geometrien i 3D caven kommer fra de bygningsmodeller, som rådgiver allerede leverer til regionen til brug for udførelsen. Under besøget i caven kan man bevæge sig rundt i byggeriet enten ved bruge et joystick eller via motion tracking (armbevægelser).

De bygningsmodeller, rådgiver leverer til brug for udførelsen, sammensættes afhængig af hvilket område, der ønskes vist i 3D Caven, for eksempel består Nyt Aalborg Universitetshospital af ca. 65 og Psykiatrien af fem bygningsmodeller. De valgte modeller bliver samlet og bearbejdet i en editor/et program, hvor det er muligt at tilføje og ændre materialer, farver og lys.

3D caven rummer således flere forskellige sammensætninger af bygningsmodellerne af det nye universitetshospital for eksempel sengetårnene, operationsafsnittet o.m.a.